Naprawy pogwarancyjne

LZK Serwis

Naprawy pogwarancyjne

Nasza oferta napraw w ramach serwisu pogwarancyjnego:

naprawa kotłów Ariston, Beretta.

  naprawa kotłów  ROBURACV.

  naprawa palników RIELLO, Weishaupt, Giersch, Elco, MHG(MAN), i pozostałych

  naprawa piecyków i bojlerów,
  naprawa ogrzewaczy ściennych,
  naprawa pomp ciepła,
  naprawa kolektorów słonecznych,
  naprawa nagrzewnic nadmuchowych,
  diagnostyka stanu technicznego urządzenia, analiza spalin,
  korekty nastaw parametrów serwisowych,
  optymalizacja działania automatyki kotłowni oraz projekty oraz montaż i ustawienia automatyki kotłowni,
  optymalizacja zużycia gazu i dostosowujemy parametry automatyki do potrzeb instalacji,
  naprawy i okresowe przeglądy techniczne kotłów gazowych i olejowych oraz palników,
  naprawy bieżące, wymiana części eksploatacyjnych,
  systemy automatycznego nadzoru oraz regulacji pracy instalacji,
  chemiczna regeneracja wymienników ciepła oraz kotłów żeliwnych i ze stali nierdzewnej

sprawdzenie poprawności podłączeń,

serwis kotłów kondensacyjnych niekondensacyjnych,

projekty oraz realizacja systemów zautomatyzowanej kontroli produkcji energii cieplnej,

czyszczenie i konserwacje starszych urządzeń,

czyszczenie palników, kotłów, bojlerów, palników, płomiennic, turbin,

czyszczenie kotłów z osadów po stronie ognia,

płukanie chemiczne kotłów i instalacji,

remonty, naprawa kotłów, piecyków i bojlerów i zasobników,

sporządzenie protokołów serwisowych, zgłoszenia do UDT,

termomodernizacja kotłowni,

analiza spalin,

konserwacje i kontrola nastaw serwisowych palników,

naprawy bojlerów oraz piecyków, palników,

odkamienianie bojlerów i piecyków,

okresowe przeglądy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne,

wymiany części eksploatacyjnych, regeneracje podzespołów,

regeneracja palników i wentylatorów,

płukanie wymienników w układach solarnych.
ZADZWOŃ
MAPA